Kommentarer till artikeln om e-vitamin och cancer

I en artikel som publicerades i tidskriften Science Translational Medicine, http://stm.sciencemag.org/content/6/221/221ra15.abstract, beskriver professorerna Martin Bergö och Per Lindahl vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att ett extra tillskott av antioxidanter kan förvärra lungcancer avsevärt. Detta kom de fram till genom test på möss med en lungcancer som liknar den som människor får. När forskarna gav dem antioxidanter fick de tre gånger fler och större tumörer. Antioxidanterna i fråga är n-acetylcysteine (NAC) och E-vitamin. Här kommenterar näringsterapeuten Peter Wilhelmsson den kontroversiella studien.
Studien tittar endast på en viss typ av cancers utveckling i en grupp av möss och ser effekt av en av flera hundra möjliga antioxidant-kombinationer, det vill säga: "n-acetylcyste even in och alpha tocoferoler", med en viss dosering. Man kan endast, på ett seriöst sätt, göra en slutsats om ökad cancerutveckling eller dödlighet vid intag av dessa två antioxidanter för denna typ av cancer. Vi vet att till exempel att lungcancerrisken påverkas av olika antioxidanter, som betakaroten i rökare och icke rökare (från CARET och andra studier på 90 talet). Betakaroten (syntetisk) var en riskfaktor hos rökare och ej hos icke rökare. Det hade en skyddande effekt hos icke rökare.
Rubrikerna i olika tidningar förvillar och drar felaktiga slutsatser, från The Scientist: "Antioxidants Speed Up Lung Cancer" och NBC news: "Some supplements might fuel tumors, study finds." Den sistnämnda är rätt. Det är fel att dra långsiktiga slutsatser från denna begränsade studien. Den visar inte att alla antioxidanter ökar cancerrisken vid alla cancer sorter.
Det står i abstrakt följande kommentarer: "It´s also not certain these particular findings even translate to people. The researchers used genetically engineered mice that were injected with tumor cells. This only barely resembles how cancer develops in people." Slutsatserna från denna studien är i alla högsta grad tvivelaktiga.
Vad studien visar, som är mycket intressant, är att olika kombinationer av kosttillskott av antioxidanter kan påverka p53. Man borde följa upp med många andra former och kombinationer av antioxidanter och se hur de påverkar samma typ av möss, eller även prova på andra genetiskt programmerade möss.
Vi vet från världens största näringsstudie (www.thechinastudy.com), gjord på hundratusentals människor, att mängden selen man får i sig har en mycket stor betydelse på skydd mot cancer, och speciella cancersorter. Det är alltid bättre med humanstudier än studier på möss.
Det finns andra studier på möss, till exempel Agouti-studien (publicerade i J. Nutr. 2002;132:239S), som visar att intag av kosttillskott har en mycket kraftfull positiv effekt på agouti-möss som är programmerade för ökad fetma, diabetes och snabb dödlighet. Intag av zink, metionin, kolin, B12 och folat minskade risken för dessa sjukdomar och förlängde livet hos dessa.
Man har inte använt en optimal antioxidantkombination i denna studie. Kolla gärna i min Näringsmedicinska Uppslagsbok, http://kurera.se/kategori/naringsguiden/, kapitlet om antioxidanter. Du kommer att se att jag betonar att antioxidanter samarbetar och förnyar varandra och skyddar varandra. Kombinationen, formen, doseringen och längden av intag har mycket stor betydelse.
Dessa studier ger inga slutsatser som man kan överföra till människor, förutom att människor som har ökad risk för lungcancer ska vara försiktiga med intag av endast en kombination av N-acetylcystein och alpha tocoferoler. De bör kanske komplettera med bättre skydd istället.
Studien skapar fler frågor än den ger svar.
Många integrativa sjukhus och kliniker i USA och Mexiko använder antioxidanter för patienter med cancer för att öka deras överlevnad. Men då är det mycket noggrant uträknad antioxidantkombination i rätt doser, för speciella typer av patienter med speciella typer av cancer.

Av Peter Wilhelmsson